Nastavení seznamu

Návod, jak si nastavit Seznam tak, aby bylo možné přes něj psát a čít maily na adrese vase.jmeno@taborkokos.cz

Potřebujete znát: 1) vaší emailovou adresu na taborkokos.cz 2) vaše heslo k emailové adrese na taborkokos.cz

Do mailu se nyní můžete dostat přes webové rozhraní wedosu https://wmail.wedos.net/

Postup

A) Přijímání pošty

v poštovní schránce seznamu klikněte na Nastavení

01

02 03

B) Odesílání pošty

21

Pro potvrzení, že jste majitelem účtu se přihlaste do wedosu 22

a klikněte na odkaz v mailu, co Vám přišel23 24 25

 

Nyní by Vám mělo fungovat jak přijímání pošty z taborkokos, tak odesílání jako taborkokos.cz

40

 …

Nastavení Gmailu

Návod, jak si nastavit Gmail tak, aby bylo možné přes něj psát a čít maily na adrese vase.jmeno@taborkokos.cz

Potřebujete znát: 1) vaší emailovou adresu na taborkokos.cz 2) vaše heslo k emailové adrese na taborkokos.cz

Do mailu se nyní můžete dostat přes webové rozhraní wedosu https://wmail.wedos.net/

Postup

A) Odesílání pošty

01

02

03

04

Nyní musíte vlézt do wedosího mailu https://wmail.wedos.net/

05

z mailu, co Vám přišel si zkopírujte přihlašovací kód

06

07

Nyní můžete odesílat maily z gmailu z adresy taborkokos.cz

08

Ještě drobnost – odesílací adresa se zvolí při odpovědi automaticky

09

B) Přijímání pošty

20

21

22