Pro koho je tábor určen?

Co s sebou na tábor?

Co mám udělat, když chci přihlásit své dítě?